Библиотеката в своята вековна история е с непрекъснато отворени врати за   русенския читател от 1901 г.  Предоставя фонд от 48 622 библиотечни единици книжни и нетрадиционни носители на информация, съхранява и колекция от стари издания.

Тя е водеща в използването на новите библиотечни технологии – технологичните библиотечни процеси са автоматизирани. Работи с новата софтуерна  платформа на интегрираната библиотечна система e-LIB/I-Lib PRIMA:

  • Библиотечен софтуер e-LIB/I-Lib PRIMA
  • Електронен каталог Книги – регистрация и каталогизация на библиотечните документи
  • Регистрация и Обслужване на читатели. Статистика
  • Каталогът на книгите е представен в Интернет. Поддържаме Обединен електронен каталог на книгите от Русе и региона в партньорство с 11 библиотеки от областта.

На място в библиотеката може да ползвате :

  • Модул База данни – книги на  основата на Националната библиография за периода 1848– 1991 г.
  • Модул База данни – книги  за периода 1992 – 2013 г.
  • Модул Информационна база данни с  аналитични описания на статии в областта на Литературознанието

Потребителите разполагат с компютъризирани работни места с връзка към интернет и    възможност: да ползват богатия справочен апарат; достъп до бази данни, периодични издания, електронни книги, каталози; онлайн информация с възможност за справки; запазване и презаписване на литература; провеждане на изнесени уроци в неформална среда; специализирана помощ в подготовката за училище; участие в организираните инициативи.

Автоматизацията на библиотечните процеси осъществихме чрез проектите: „ Нови пространства за читалищната библиотека“  и „Книгата – на един клик с мишката“, финансово подкрепени от Община Русе по програма „Култура“.

 Софтуерните разработки са на  фирмите СофтЛиб ООД и Примасофт ООД.

1 Коментар