Реализирани библиотечни проекти:

  • Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност
Година Размер на отпуснатите средства Закупена литература (томове)
2006 600 62
2007 600 60
2008 2500 213

Picture 164

2  0  1  3  г.

„Нови пространства за читалищната библиотека”

 

Цел на проекта: Въвеждане на иновативни практики чрез предоставяне пакет модерни услуги и изграждане на обединен каталог на книгите, притежавани от 5 читалищни библиотеки от област Русе. Електронният каталог на библиотеката е представен в Интернет, обслужването на читателите – автоматизирано (електронна картотека на читателите; заемане на литература за дома).

Резултати от проекта:

  • Електронни ресурси (електронен каталог) на библиотеката в Интернет.
  • Обединен електронен каталог на книгите, притежавани в библиотеките на пет читалища. Ефектът е, че с едно влизане в каталога, на потребителите се предлага информация за притежаваните в читалищата книги и всеки избира най-близкото и удобно място.
  • Автоматизирано обслужване на читателите.
  • Он лайн комуникация между библиотеката и нейните потребители.

Проектът е финансиран по Програма „ Култура“ на Община Русе, а софтуерните разработки са на Софт Либ ООД.

 Трайно в интериора на библиотеката ще остане резултатът от проведен в края на проекта уъркшоп      „ Другият живот на старата книга” – това са художествени предмети, изработени от отпадналите по естествен път библиотечни материали и пособия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPicture 136

2 0 1 5 г.


                                Децата – в света на детската библиотека
Целта на проекта е въвеждане на  иновативни практики, създаване на благоприятна среда, предоставяне на пространство и възможност за досег с книгите, провокиране интереса към библиотеката, четене и общуване в неформална обстановка. Използвайки новите технологии децата да развиват своите умения и  въображение. Второта цел е създаване на алтернативно пространство за култура чрез „Книжната къща“- свободна библиотека, разположена до близкото кафе. „Споделени книги“- „вземи, прочети, върни“- всеки посетител може да си избере и вземе книга, като е желателно да остави своя.
Резултати от проекта:
 
o   Повишена информираност на децата за възможностите  на съвременната библиотека не само като място за четене, а и като място за развлечение и неформално образование.
o   Възможност за развитие на творческите  умения и ориентация в глобалния свят.
o   Възможност интересът към книгите да остане траен.
 
Дълготрайни ефекти: Участниците в проекта успяха да открият в библиотеката възможности за нови социални контакти и интересни познанства, за ново общуване със света на литературата; затвърдихме навиците за четене чрез провеждане на изнесени часове в една неформална среда; мотивирахме децата за промяна мястото за общуване, предлагайки нова творческа среда; стъпка по стъпка убедихме малките си преятели, че четенето не е само задължение и учене, а може да бъде забавно и много приятно занимание; надградихме партньорските взаимоотношения между читалище и училище. „Книжната къща“ се оказа изключително креативна идея и се радва на огромен обществен  интерес.
Проектът е финансиран по Програма „ Култура“ на Община Русе.

2015

Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност 

Цел на проекта:  Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”

Резултати: В библиотеката постъпиха  70 библиотечни единици (43 от които детски) от 23 български издателства. Стойността на новозакупените книги е 600 лв. : 480 лв. финансова подкрепа от Министерството на културата и 20%  собствени средства в размер на  120 лв. Библиотечните единици са българска и чуждестранна художествена литература, справочни издания, литература от различни отрасли на знанието, детска литература.  

Проектът е финансиран от Министерство на културата.
                                                          Книгата – на един клик с мишката
Цел на проекта:
o   Обучението и как да се използва широк набор от източници и прилагането на информационни ресурси, за да се решават проблеми в образованието, работата, здравеопазването и ежедневието
o    Допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и информационните компетенции.
o    Въвеждане на иновативни практики.
o    Подпомагане преодоляването на информационното неравенство
o   Шанс зауспешното  интегриране и социализация за лица със специфични образователни потребности.
o   Стимулиране и насърчаване творческия потенциал  на младите  потребители да опитват различни възможности.
Резултати от проекта:
  След реализацията на проекта „Книгата – на един клик с мишката“ библиотеката е единствената читалищна в  Община Русе, която автоматизира в пълен обем дейностите си с платформата от ново поколение E-Lib Prima, съобразена с най-новите достижения на ИТ сектор. Надградихме комуникацията с потребителите си; предлагаме информация, идеи и удобство отчитайки целевата група от млади хора, които предпочитат да ползват приоритетно електронни услуги; създадохме среда за повишаване на функционалната грамотност сред подрастващите; на практика помогнахме на участниците да преодолеят технологичното неравенство.
 
Проектът е финансиран по Програма „ Култура“ на Община Русе, а софтуерните разработки са на Софт Либ ООД.

2 0 1 8 г.

Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност  

Цел на проекта:  Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”

Резултати: След приключване на проекта „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ в библиотеката постъпиха 123 заглавия и общо 140 библиотечни единици от 22 издателства, на обща стойност 2027 лв. Разнообразна е теметиката: литература от различни отрадли на знанието – 35; българска и чуждестранна художествена литература – 39; детска художествена литература и енциклопедии – 66.

Проектът е финансиран от Министерство на културата.

2 0 1 9 г.

Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност

Цел на проекта:  Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”

Резултати: В библиотеката постъпиха  88 библиотечни единици от 26 български издателства. Стойността на новозакупените книги е 1187 лв. : 1068 лв. финансова подкрепа от Министерството на културата и 10%  собствени средства в размер на  119 лв. Библиотечните единици са българска и чуждестранна художествена литература, справочни издания, литература от различни отрасли на знанието, детска литература.  

Проектът е финансиран от Министерство на културата.

2 0 2 0 г.

Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност 

Цел на проекта:  Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”

Резултати: По Програмата библиотеката получи финансова подкрепа в размер на 4706 лв. за закупуване на нови книги, литературна и културна периодика и други информационни източници. Във фонда постъпиха 286 заглавия от 54 български издателства. Библиотечните единици са 333, като около една трета са на български автори и 139 детска литература. Широк е тематичения  диапазон: съвременна българска художествена литература, чуждестранна художествена литература, справочни издания, материали в помощ на учебния процес, издания в областите история, география, психология, научна  детска литература.

Проектът е финансиран от Министерство на културата.

2021 г.


Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност 
Цел на проекта:  Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”
Резултати: По Програмата библиотеката получи финансова подкрепа в размер на 3926 лв. за закупуване на нови книги, литературна и културна периодика и други информационни източници. Във фонда постъпиха 243 заглавия от 49 български издателства. Библиотечните единици са 276, като около една четвърт са на български автори и 63 детска литература. Широк е тематичения  диапазон: съвременна българска художествена литература, чуждестранна художествена литература, справочни издания, материали в помощ на учебния процес, издания в областите история, география, психология, научна  детска литература.
Проектът е финансиран от Министерство на културата.
 

1 Коментар