Читалище “Ангел Кънчев-1901” – Русе е основано на 26.10.1901г., под името “Св.Георги” /преименувано през 1945 г. на “А.Кънчев”/. Първият му председател е Божан Ангелов – литературен критик, по-късно директор на Националната библиотека в София. Интересен е фактът, че местонахождението и адресът на читалището не са се променяли никога – това е съществуващата и днес  стара русенска търговска ул.”Николаевска” , която е основна артерия свързваща жп. гарата със центъра на града. С това се обяснява фактът, че няма русенец, който да не е чувал  за читалище „А.Кънчев”. В далечната 1901г. търговецът Стефан х.Драгнев предоставя безвъзмездно дюкяна си, а първите дарени  100 книги поставят началото на библиотеката. Така историческият път на читалище и библиотека се преплитат и остават  неразривно свързани до днес.

Гордостта на читалището е знаменателната 1925 г. ,когато е построена първата собствена сграда на читалището “за библиотека и провеждане на курсове”. Теренът е подарен от тогавашната община Русе още през 1916 г. Но с времето идва  магията на киното, която   не отминава и читалище ”Св.Георги”. Тук, на опънато платно в библиотеката и с музикално оформление на живо с цигулка, се прожектира и първият филм в този квартал ”Не пожелавай жената на ближния” през 1927г..Интересът към киното е толкова голям, че приходите от тази дейност дават основание на инициативното  настоятелство да вземе смелото решение за построяване на голям читалищен киносалон. През 1938г. това става факт. Закупени са нови модерни киномашини и започва нов етап в развитието на читалището. То става много привлекателно и посещавано място, авторитетът му нараства и това продължава няколко десетилетия. По това време читалището издава и първия читалищен вестник в града, в.”Читалищна просвета”, богато илюстрован , където основна тема е животът на читалищата, но  се публикува и всичко за киното, за новите филми, за кинозвездите и това го прави много популярен. От онези години  читалище “Св.Георги”  се утвърждава като най-голямото читалище в Русе, своеобразен културен  център, развиващо всички художествени форми и с ярко присъствие в културния живот на града до днес :  библиотека с богат книжен фонд, смесен хор “Дунавски звуци” /1936г./ ,театрален състав/1941г./, тамбурашки оркестър, музикална и езикови школи /1956г./, китарен оркестър/1971/ , Младежки симфоничен оркестър, литературен кръжок”Хр.Ботев” /1954/, хор на момчетата”Св.Георги”, студио „Слово” , ВИС „Нежни струни”, рок групи, богата клубна дейност и др.

Една от най-отличителните черти на читалището, доказана с исторически факти, е че винаги е било в авангардните редици, с нестихващ интерес към съвременните духовни потребности, в който и да е момент на своето развитие. Само така можем да си обясним такива далновидни действия като: построяване на собствена сграда /единствена в русенска община/, закупуване на първо читалищно пиано, първи телефон, изграждане на собствена радио мрежа в района с ежедневна програма, собствен читалищен вестник, а по-късно създава първия читалищен видеоклуб, първата читалищна интернет зала и въвежда електрониката в библиотечното и административно управление .

Като цяло, читалищната общност на НЧ”А.Кънчев-1901”-Русе е насочена към съвременния живот, към задоволяване потребността от  все по-богата информираност, към съвременните художествени потребности, въобще към съвременния динамичен човек.