ЗАЕМНА  ЗА  ВЪЗРАСТНИ

Регистрира и обслужва читатели над 14 год. с библиотечни документи за дома от всички отрасли на човешкото знание, както и с художествена литература.

Отдел за възрастни - Кармен Димитрова

Отдел за възрастни - Кармен Димитрова

ДЕТСКИ  ОТДЕЛ

Регистрира и обслужва деца и ученици до 14 год. възраст. Разнообразният справочен фонд в детската читалня предоставя богата информация от всички области на знанието. Работи в партньорство с училищата на територията на региона.

Детски отдел - Бисерка Иванова

Детски отдел - Бисерка Иванова

ЧИТАЛНЯ

Обслужва читатели от всички категории. Справочно-библиографското и информационно обслужване се извършва на базата на богат справочен  апарат от каталози и картотеки в традиционен и електронен вид. Осигурява достъп до Интернет за ползвателите на библиотеката, както и възможност за ползване на външни бази данни.
За улеснение на читателите се извършват и копирни услуги.
Обособени са сектори за изкуство и краезнание.

Работа по електронния каталог

Работа по електронния каталог

ЛЯТНА  ЧИТАЛНЯ

В двора на читалището има лятна читалня, която обслужва деца и възрастни . През летните месеци се организира летен детски център за занимания по интереси на открито – рисуване, моделиране,  пъзели, конструктори, завършващи с изложба на изработените изделия.

Лятна читалня

Лятна читалня

1 Коментар