На своите малки читатели библиотеката предлага възможност да:

  • ползват най-новите енциклопедии, речници, справочници от всички области на знанието, помагала по различни учебни предмети
  • ползват информационната база данни с аналитични описания на статии в областта на литературознанието
  • получат специализирана помощ от библиотекаря в  подготовката за училище, изготвяне на реферати, доклади и др.
  • ползват самостоятелно компютри и Интернет
  •  участват в организираните от библиотеката конкурси, творчески ателиета, състезания и други инициативи

Интересни заглавия   

В помощ на ученика

Полезно и приятно