Ценоразпис на услугите, извършвани от библиотеката при НЧ „Ангел Кънчев-1901”

Издаване на читателска карта

•  Читатели над 14 г. – 6 лв.

• Деца до 14 г. – 4 лв.

• Читатели без постоянна адресна регистрация в Русе заплащат и депозит в размер на 20 лв.

• Еднодневно ползване на библиотеката само в читалня – 1 лв.

Безплатно се издават читателски карти след представяне на съответен документ на:

• Хора с увреждания и техните деца

• Второ и всяко и следващо дете от семейството

Копиране

Черно А4

• Текст едностранно – 0.10 лв.

• Текст двустранно – 0.15 лв.

• Изображения едностранно –0.50 лв.

Компютърни услуги

Разпечатка на принтер:

• Черно – 0.20 лв.

• Цветно – 1.00 лв.

Сканиране на текст, снимка или илюстрация – 2 лв. на страница

Специализирана справка от Интернет с оформяне на текст – 2 лв.+разпечатката

Глоби

За невърнат в срок библиотечен документ – 0,01 лв. на том за всеки просрочен ден

За изгубен или повреден библиотечен документ – съгласно Закона за обществените библиотеки