НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА РИСУНКА

с участие на български общности в чужбина

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ – ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА ГЕРОЯ“

Конкурсът е посветен на 120 г. от основаването на НЧ „Ангел Кънчев – 1901“ Русе и в памет на патрона ни.

РЕГЛАМЕНТ: В конкурса могат да участват деца от предучилищна възраст до 12 клас, както и студенти. Участниците ще бъдат оценявани в 5 възрастови категории:

  • I група – деца до 6 г.
  • II група – 7 – 10 г.
  • III група – 11 – 15 г.
  • IV група – 16 – 18 г.
  • V група – студенти

Участниците са свободни да използват различни материали /акварел, бои, моливи, пастели или флумастери/.  Приемат се всякакви формати, жанрове и техники. Към всяка творба трябва да има информация с трите имена на автора, клас/курс/години, учебно заведение /училище, градина, клуб, школа, университет/, заглавие на творбата, телефон за връзка и e-mail. Наградите ще са предметни и ще бъдат присъдени от компетентно жури за всяка възрастова категория. Всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие.

СРОКОВЕ: Краен срок за получаване на конкурсните материали – 15 март 2021. Обявяването на резултатите ще е на 17 март във Фейсбук страницата на читалището – Читалище Ангел Кънчев.

e-mail за изпращане на творбите:

angelkanchev.ruse@gmail.com

За контакт и информация:

0882/37 37 75 – Ирина Зебилянова (irinaiordanova74@gmail.com)

Повече подробности около условията на конкурса можете да получите от сайта на НЧ „Ангел Кънчев – 1901“ www.angelkanchev.com, секция „Новини“

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР:

•  съответствие с темата

•  креативност и оригиналност на идеята

•  съчетаване на цветове и композиция

С участието си в настоящия конкурс участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което последният не дължи заплащане от негова страна. Организаторът на конкурса поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците съгласно правилата на Закона за защита на личните данни. Участвайки в конкурса, участниците предоставят авторските права над рисунките на Организатора.

Категории: Новини